HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

IMAGE GALLERY

FALUNAPOK 2018

VIRÁGOK BODOKON

SCHENGEN II.

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Măsuri de mediu și climă

 HOTĂRÂRI - 2017 - HATÁROZATOK

Filename Size
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr.70 863.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.01-2017 379.07 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.14-modif.organigrama 156.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15-proiect contract de parteneriat 152.84 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16-vanzare la licitatie 100.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.17 69.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.18 347.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.19-PUZ 73.52 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20-puz 73.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21-copl.contr.de delegare 112.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.22 1.35 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23 170.32 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.25-aprob.cont exec.trim.I 360.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.26-PUZ 164.63 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.27-program actiuni 2017 128.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.28-camera salina 63.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.31-aprobarea infinantarii si amenajarii unui spatiu public de agrement in comuna Bodoc,sat Olteni,nr.73B, 1.1 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.32-privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta,asistenta si reprezentare 359.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.33 privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Bodoc pentru anul 2017 411.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.34 aprobarea Programului anual si anuntul de participare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice.... 813.89 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.35 aprobarea participarii comunei Bodoc la programul-Promovarea construirii terenurilor de joaca in localitatile judetului Covasna in periada 2017-2020 184.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.36-privind modoficarea Hotararii nr.5 din 9.02.2017 priv. aprobarea organigramei..... 132.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.38-rectficare buget 369.48 KB
An Adobe Acrobat file HCLnr.39asociere... 407.9 KB
An Adobe Acrobat file HCLnr.40-licitatie publ,HCLnr.41zilele comunei 152.81 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.42-reprezentantCL,HCLnr.43-proi.act ad. 104.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.44 privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Bodoc ptr.anul 2017 357.93 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.45-privind aprobarea participarii comunei Bodoc in calitate de membru fondator la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SEPSISZEK 93.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.46 privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor din comuna Bodoc pe anul 2017 485.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.52-PUZ-spatiu agrement Olteni 634.14 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.53-aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare-obiectiv de investitie-Olteni 596.31 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.54 rectificarea bugetului general al comunei Bodoc 383.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.55-proiectul actului aditional la Contractul de cofinantare nr.3894 601.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.56-modificarea Hotararii nr.49 din 31.iulie 2017 441.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.58-rectificarea bugetului general 2017 352.48 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.59-prelungirea perioadei de administrare a DGASPC CV..... 66.29 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.60-desemnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Administratie al Sc.Gimn.Bodoc 414.23 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.61-desemnarea reprezentantului CL in Comisia Sc.Gimn.Bodoc 409.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.62-modificarea Hot.nr.50din 31.iul.2017 privind stabilirea salariilor de baza.... 424.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.63validarea Dispozitiei nr.178din2017privind modificarea bugetului general 86.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.64modificare si completare Contract de delegare nr.42009 454.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.65aprobarea devizului General Podet2 66.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.66aprobarea Devizului General Podet 70.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.67aprobarea executarii lucrarilor aferente Podet2 76.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.68aprobarea executarii lucrarilor aferente Podet 76.51 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.69aprobarea incheierii prin licitatie publica a unei suprafete de teren 78.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.70aprobarea rectificarii bugetului general 2017 356.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.71aprobare documentatie SF 72.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.72aprobarea incheierii unui contract de comodat 431.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.73acordare burse 409.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.74modificarea Hotararii nr.462009 355.62 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.75aprobarea contului de executie al bugetului local trim.III 2017 352.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.77-rectificarea bugetului general 2017 399.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.78-aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT-Olteni 75.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.79-stabilirea impozitelor si taxelor locale anul 2018 88.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.80 aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare 2018-2019 75.13 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.81 stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale 70.48 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.82 Planul de gospodarie al comunei Bodoc 361.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.83aprobarea Planului de actiuni si interes local..... 427.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.84 Achizitionare Buldoexcavator 97.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.85 prelungirea perioadei de administrare a cladirilor si terenurilor din Olteni ptr. Scoala Gimnaziala Speciala Sf.Gheorghe 66.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.86 aprobarea inchirierii unor bunuri mobile...... 450.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.87 modif. si completarea HCL nr.15 din 2002 insusirea inventarului bunurilor...... 76.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.88 actualizarea componentei Comisiei Comunitare Consultative Locale 390.58 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 29 org pasunat 141.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 30 inchiriere pajisti 448.91 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.58-rectificarea bugetului general 2017 1.65 MB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.62 658.19 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.63 Bugetul detailat pe capitole si subcapitole si nparagrafe pe anul 2017 2.55 MB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.81 lista salariilor... 78.14 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.83 plan de actiuni...... 120.12 KB