HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

IMAGE GALLERY

FALUNAPOK 2018

VIRÁGOK BODOKON

SCHENGEN II.

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Măsuri de mediu și climă

 HOTĂRÂRI - 2019 - HATÁROZATOK

Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL nr. 2-acoperirea definitiva a deficitului bugetului local al com Bodoc din excedentul anului 2018 a bugetului local 48.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.3-aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bodoc pe trim.IV al anului 2018 43.17 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 4-organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora de catre consilierii locali in anul 2019 408.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 5+anexa-stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bodoc pentru anul 2019 139.59 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr .6+anexa-aprobarea nivelului contributiei Consiliului Local al comunei Bodoc la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna,pe anul 2019 si a proiectului 372.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr .7+anexa-aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare in comuna Bodoc pentru anul scolar 2019-2020 74.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.11-aprob. proiectului Contractului de depozit intre comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc si judetul Covasna..... 232.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.12-implementarea proiectului -Achizitionare de obiecte ptr pastrarea si trnasmiterea traditiilor ecvestre in Comuna Bodoc 185.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.13-stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bodoc 47.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.14-modif. Hotararii nr.14 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statușui de functii al aparatului de specialitate al Primarului .... 52.14 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15-modif. Hotararii nr.5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale..... 123.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16-aprobarea cuantumurilor cotizatiilor aferente comunei Bodoc in calitate de membru pentru Asociatiile de dezvoltare Intercomunitare si ptr alte Asociatii 68.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 17-revocarea Hotararii nr31 din 2 mai 2018 privind modif. inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bodoc 52.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 18- reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modif. anexei HCL al com Bodoc nr. 15-2002 101.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20-2019-contul de incheiere a exercitiului bugetar 2018 47.34 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21-2019-aprobarea doc. de atribuire a contractului de lucrari Construire podet peste paraul Vasarpatak 146.25 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.22-2019-darea in administrare Agentiei Nationale a Zonei Montane a unui imobil 346.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23-2019-aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al cpmp.de asistenta sociala 423.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.24-2019-stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 65.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.25-2019-propunerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Bodoc pentru anul 2018 53.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 26-aprobarea bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2019 94.33 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.27-aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bodoc pentru anul 2019 53.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.28+anexa-aprob. indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale 979.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.29-aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bodoc pe trim.I al anului 2019 43.99 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.30-dezlipirea unui teren situat in satul Olteni nr.140 com.Bodoc jud.Covasna 55.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.31-aprob.Notei conceptuale si a Temei de Proiectare ptr. obiectivul de investitii”Construire Casa Mortuara in localitatea Olteni com.Bodoc jud.Covasna 69.61 KB
An Adobe Acrobat file anexa1-2 lșa HCL nr.31-Nota Conceptuala si Tema de proiectare 543.67 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.20-2019-contul de exercitiu bugetar pe anul 2018 1.42 MB