HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

IMAGE GALLERY

FALUNAPOK 2018

VIRÁGOK BODOKON

SCHENGEN II.

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Măsuri de mediu și climă

Emlékpark épül, borvízforrást mentenek (Beszélgetés Fodor Istvánnal, Bodok község polgármesterével)

 
Albert Levente felvétele
Albert Levente felvétele
– A munkával eltelt huszonkét évtized alkalmat nyújtott arra, hogy a köz­ségvezetés megszerzett tapasztalatát a gyakorlatban gyümölcsöztesse. Azt is kérdezhetném, van-e titka a sikeres községvezetésnek?
– Hihetetlenül egyszerű. Figye­l­em­mel kísértük a közéletet, s ahogy megjelent a láthatáron egy pályázat, egy adódó lehetőség az előrelépésre, mi azonnal cselekedtünk, tudván, hogy aki korán kel, aranyat lel. El­mondtam már: önkormányzatunknak ez a módszere akkor bizonyult egyre hasznosabbnak, amikor több volt a pályázati lehetőség. Amiben hiányzott a gyakorlatunk, segítséget kértünk, de ennél is fontosabb, hogy az önkormányzat munkatársai gyarapították pályázatírói ismereteiket. Arra törekedtünk és törekszünk ma is, hogy önerőből állítsuk össze az iratcsomókat. Hamarosan elmondhatjuk: közművesített község vagyunk. Mind­három településünkön, Bodokon, Olt­sze­men és Zalánban is megépült az ivóvízhálózat, amit például Oltszemen azért nem lehetett kivitelezni, mert arra semmiképpen sem alkalmas a település terepfelszíne, s így azt más, csak költségesebb módszerekkel lehetne megoldani, a községközpontban automatikus tisztítóberendezés működik.
– Önerőből, helyi költségvetésből és közmunkából is születtek javak.
Fodor István, Bodok polgármestere: Valóban, Talamérban és a Vásárpatakon megépített átkelők, a községi családorvosi rendelő részleges felújítása, a hősi emlékmű átalakítása és környékének rendezése, a hozzánk tartozó települések játszótereinek megépítése mind ennek az eredménye. A szociális segélyben részesülők és önkéntesek révén sikerült szépíteni mindenütt a települések arculatán. Kivitelezésének költségeiből nemcsak az önkormányzat, hanem helyi támogatók és az erdő-közbirtokosság is kivette részét. A közmunka is csak akkor eredményes, ha egyetértés van a falusfelek között, nos, ez nálunk egyre jobban megvalósul.
– Önökön kívül álló okok akadályozták tavaly azt, hogy beindítsák az oltszemi kezelőközpontot.
– Az anyagi akadályokon kívül az is közrejátszott, hogy az Országos Ásványvíztársaság még nem engedélyezte az ivó- és fürdőkúrára ajánlott gyógyvíz egészségügyi és balneológiai használatát, az ügy azonban folyamatban. Időközben, hogy valamit mozdítsunk a dolgon, megalakult a jól ismert Aquasic Társulás, amelynek jelenleg én vagyok az elnöke. Májusra terveztük a központok részleges beindítását. Ha akkor sem lehet még bekötni a gyógyvizeket, meleg vizes fürdőt (hidroterápiát), szaunákat rendezünk be, az emeleti részeken konditermeket, gyógymasszázst, üdítő­italokat és gyógyteákat árusító részlegeket indítunk be. S mert egyfajta költségvetéssel is rendelkezünk már, kezelőközpontonként két-két személyt alkalmazhatunk, s közülük egyiknek jártasnak kell lennie az ott folyó egészségmegőrzési tevékenységben, a másik pedig intézni fogja a műszaki karbantartást, adminisztratív ügyeket stb.
– Melyek a 2013-as esztendő tervei, elképzelései? Melyik borvízforrás kap új foglalatot?
– Reméljük, hogy elkezdhetjük a polgármesteri hivatal épületének bővítését, a jövő télre való tekintettel pedig szigetelni fogjuk az oltszemi és a bodoki fémburkolatú iskolaépületeket. Szerfelett megrepedezett a Zalán felé leágazó bekötőút első, 1,2 kilométerén az aszfaltburkolat, új réteget akarunk rá öntetni, és ugyancsak itt szigeteljük, lefedjük a Suta-borvízforrást, tisztább és védettebb területre vezetjük csorgóként. Az oltszemi Mikó-kastély tulajdonosa jelezte, hogy eladná az ingatlant. Ha megvásárlására támogatást kapnánk, a kezelőközponthoz kötve csodálatos turisztikai-balneológiai komplexumot lehetne itt kialakítani. Tavaly nem sikerült kiképezni a községközpont történelmi emlékparkját, s így azt is ebben az évben akarjuk rendezni a műemlék templom közvetlen közelében. Itt szeretnénk elhelyezni a település mindenkori jeles szülötte, a földbirtokos és jótevő, Bethlen Gábor fejedelem titkára, Sepsiszék alkirálybírója, az erdélyi országgyűlés széki követe, bodoki gróf Mikó Miklós (1597–1668) mellszobrát.
– Közeledik nemzeti ünnepünk, március 15.!
– Mint más években is, méltó módon megünnepeljük. Erre az alkalomra várjuk testvértelepülésünk, Detk küldöttségét. Nem az önkormányzat székházára, a turulmadaras emlékműre tűzzük majd ki a székely zászlót, hiszen ott nem tilthatja meg senki annak használatát.