HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

IMAGE GALLERY

FALUNAPOK 2017

VIRÁGOK BODOKON

SCHENGEN II.

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Măsuri de mediu și climă

 HOTĂRÂRI - 2018 - HATÁROZATOK

Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL nr.1-acoperirea definitiva a deficitului bugetului local...... 390.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.2-aprobarea contului de executie trim.IV-2017 355.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.3-aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice.... 92.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.4-organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor..... 89.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.5-mandatare reprezentant in AGA-ADI Aquacov 74.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.6-acordarea unui mandat special .......... 66.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.7-modificarea Actului constitutiv si a Statutuli ADI Agrosic 76.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.8-stabilirea domeniilor serviciilor publice..... 440.32 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.9-stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali... 408.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.10-aprobarea programului de investitii...... 388.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.11-PUZ-Zona agrement 78.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.12-aprobarea bugetului local pe anul 2018 82.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.13-aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017 363.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.14-aprobarea organigramei si a statului de functii ..... 432.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15-aprobarea nivelului contributiei Consiliului local al com Bodoc la sustinerea serviciilor sociale....... 137.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16-aprobarea completarii Contractului de asociere,........ 88.52 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.17-completarea Hotararii nr.79 din19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 98.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.19-aprobarea rectificarii bugetului 2018 422.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20-modifucarea Hot.nr.14-2018privind organigrama si statul de functii 425.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21-modif. si completarea hot. nr.81-2017 privind stabilirea salariilor de baza......... 126.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23-aprob. modif.Hotararii nr.722017 409.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 22-aprob.rectif.bugeyului local al com Bodoc 344.53 KB
An Adobe Acrobat file anexa 2 la HCL nr.15 228.67 KB