HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

IMAGE GALLERY

FALUNAPOK 2018

VIRÁGOK BODOKON

SCHENGEN II.

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Măsuri de mediu și climă

 HOTĂRÂRI - 2018 - HATÁROZATOK

Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL nr.1-acoperirea definitiva a deficitului bugetului local...... 390.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.2-aprobarea contului de executie trim.IV-2017 355.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.3-aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice.... 92.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.4-organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor..... 89.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.5-mandatare reprezentant in AGA-ADI Aquacov 74.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.6-acordarea unui mandat special .......... 66.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.7-modificarea Actului constitutiv si a Statutuli ADI Agrosic 76.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.8-stabilirea domeniilor serviciilor publice..... 440.32 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.9-stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali... 408.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.10-aprobarea programului de investitii...... 388.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.11-PUZ-Zona agrement 78.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.12-aprobarea bugetului local pe anul 2018 82.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.13-aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017 363.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.14-aprobarea organigramei si a statului de functii ..... 432.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15-aprobarea nivelului contributiei Consiliului local al com Bodoc la sustinerea serviciilor sociale....... 137.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16-aprobarea completarii Contractului de asociere,........ 88.52 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.17-completarea Hotararii nr.79 din19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 98.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.19-aprobarea rectificarii bugetului 2018 422.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20-modifucarea Hot.nr.14-2018privind organigrama si statul de functii 425.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21-modif. si completarea hot. nr.81-2017 privind stabilirea salariilor de baza......... 126.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23-aprob. modif.Hotararii nr.722017 409.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.28 aprobarea constituirii unui drept de trecere ptr utilitati asupra unui teren situat in com Bodoc in favoarea lui KARPATEN SCHATZE SRL 435.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.29-acordul ptr. implementarea investitiei...... 55.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.32-aprobarea achizitionarii directe......( P.T.) 69.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.34-aprobarea asocierii comunei Bodoc cu ...... 57.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.41-privind aprobarea documentatiei de atribuire........ 84.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.42-privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2018 46.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.45 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc 45.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.47-aprob.rectificarii bugetului local-2018 44.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.48-aprobarea contului de executie trim.II-2018 43.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.49-aprobarea achizitionarii directe a contr. de lucrari ptr. lucrari de reparatii pe DC29 din loc.Bodoc 41.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.77-aprobarea unor studii,si a proiectului Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare..... 108.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.78-modif. si completarea Contractului de delegare nr.42009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare..... 64.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.79-modif. Hotararii nr.68-2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu ........ 87.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.81-modif. anexei la HCL Bodoc nr.76-2018 aprobarea cooperarii intre Comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc..... 74.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.82-aprobarea asocierii comunei Bodoc cu judetul Covasna si Federatia Ecvestra Romana ....... 240 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.84-aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PUG al comunei Bodoc..... 54.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.85-aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI)....... 54.44 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.86-aprobarea cotizatiei comunei Bodoc pentru Asociatia de Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna 50.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.87-stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 138.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.88-aprobarea Planului de gospodarire al comunei Bodoc 349.37 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.89-aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca...... 163.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.90-aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Bodoc pentru peroada 2018-2023 440.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.91-aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG al comunei Bodoc si al Regulamentului local de urbanism aferent PUG 57.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.93-mandatarea reprezentantului Comunei Bodoc in AGA de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV....... 76.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 22-aprob.rectif.bugeyului local al com Bodoc 344.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 24 aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor din domeniul privat al com Bodoc 125.97 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 25 aprobarea proiectului Contractului de parteneriat intre Comuna Bodoc si Asociatia Chinologica Covasna din mun Sf Gheorghe 443.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 26 aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de canalizare menajera in judetul Covasna ptr perioada 2018-2027 469.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 27 aprobarea contului de executie al bugetului local al com Bodoc pe trim I al anului 2018 362.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 43 aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii cultural-sportive Zilele comunei Bodoc editia XV 87.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 44 aprobarea modificarii Hotararii nr 39 din 4 iunie 2018.... 94.97 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 46 aprobarea incheierii unui contract intre Comuna Bodoc si Asociatia de Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna 70.89 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 65-cont executie trim III-2018 356.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 66-acordarea din bugetul local al com Bodoc a burselor elevilor.... 411.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 67-moficarea si completarea Hot nr 81din 19 dec 2017 privind stabilirea salariilor de baza..... 426.91 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 68-aprob. inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu......loc Zalan... 80.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 69-atribuirea de denumire a unei strazi in comuna Bodoc 47.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 70-modif. si completarea HCL nr 15-2002 privind insusirea inventarului bunurilor... 69.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 71-aprobarea partajarii voluntare a dreptului de folosinta asupra terenului aflat in propriatatea privata.... 51.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 83-rectificarea bugetului local 455.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 92-rectificarea bugetului local 412 KB
An Adobe Acrobat file anexa 2 la HCL nr.15 228.67 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 83-rectif.buget 3.35 MB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 92-rectif. buget 2.8 MB
An Adobe Acrobat file hcj nr 56-aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta..... 45.96 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.37 aprob.Notei conceptuale si a Temei de proiectare ptr obiectivul de invest.Reabilitare Castel Miko 57.68 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.38 aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT........ 68.88 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.39 aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de serviciide proiectare.... 142.88 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.40 aprobarea modif. Programului de investitii publice al com.Bodoc ptr. anul 2018 48.87 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 51-desemnarea reprezentantului CL in Comisia pentru evaluarea si asiguirarea calitatii.... 52.13 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 52-desemnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Administratie...... 72.83 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 53-identificarea si reglementarea situatiei juridice a unor drumuri aflate pe teritoriul admin. al com Bodoc, sat Olteni 64.95 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 54-aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare ptr obiectivul de investitii...... 74.08 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 55-aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare ptr obiectivul de investitii....... 72.12 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 57-aprobarea Expertizei tehnice privind Pod de lemn peste raul Olt in loc Olteni..... 65.81 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 58-aprobarea initierii vanzarii unui teren aflat in domeniul privat al com Bodoc...... 52.87 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 59-aprobarea initierii vanzarii unui imobil aflat in domeniul privat al com Bodoc.... 47.09 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 60-aprobarea rectificarii bugetului local al com Bodoc ptr anul 2018 52.32 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 61-aprobarea actualizarii Devizului General al obiectivului de inveztitii Construire podet nr 2..... 54.14 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 62-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din imobiliul situat in loc. Bodoc, nr 65D 82.23 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 63-aprobarea accesarii PNDL si valoarea estimata........DC29 83.97 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 64-aprobarea accesarii PNDL si valoarea estimata........DC48 86.35 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 72-aprob Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare ptr obiectivul de investitii-Construire sopron ptr furaje in loc Olteni 71.51 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 73-aprob rectificarii bugetului local al comunei Bodoc ptr anul 2018 411.41 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 74-darea in administrare respectiv in folosinta gratuita DGASPC si a Scolii Gimnaziale Speciale Sfantu Gheorghe a cladirilor si terenurilor situate in comuna Bodoc satul Olteni care se afla in proprietatea privata a jud Covasna in 77.72 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 75- participarea Comunei Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc la Programul ptr scoli al Romaniei ptr anul scolar 2018-2019 391.05 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 76-aprob cooperarii intre Bomuna Bodoc prin Consiliul Local Jud Covasan, DGASPC, Sc Gimn Speciala si Asoci. ptr Dezv. turismului in jud. Covasna... 70.2 KB