Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL nr. 2-acoperirea definitiva a deficitului bugetului local al com Bodoc din excedentul anului 2018 a bugetului local.pdf 48.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.3-aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bodoc pe trim.IV al anului 2018.pdf 43.17 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 4-organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora de catre consilierii locali in anul 2019.pdf 408.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 5+anexa-stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bodoc pentru anul 2019.pdf 139.59 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr .6+anexa-aprobarea nivelului contributiei Consiliului Local al comunei Bodoc la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna,pe anul 2019 si a proiectului.pdf 372.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr .7+anexa-aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare in comuna Bodoc pentru anul scolar 2019-2020.pdf 74.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.11-aprob. proiectului Contractului de depozit intre comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc si judetul Covasna......pdf 232.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.12-implementarea proiectului -Achizitionare de obiecte ptr pastrarea si trnasmiterea traditiilor ecvestre in Comuna Bodoc.pdf 185.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.13-stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bodoc.pdf 47.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.14-modif. Hotararii nr.14 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statușui de functii al aparatului de specialitate al Primarului .....pdf 52.14 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15-modif. Hotararii nr.5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale......pdf 123.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16-aprobarea cuantumurilor cotizatiilor aferente comunei Bodoc in calitate de membru pentru Asociatiile de dezvoltare Intercomunitare si ptr alte Asociatii.pdf 68.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 17-revocarea Hotararii nr31 din 2 mai 2018 privind modif. inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bodoc.pdf 52.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 18- reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modif. anexei HCL al com Bodoc nr. 15-2002.pdf 101.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20-2019-contul de incheiere a exercitiului bugetar 2018.pdf 47.34 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21-2019-aprobarea doc. de atribuire a contractului de lucrari Construire podet peste paraul Vasarpatak.pdf 146.25 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.22-2019-darea in administrare Agentiei Nationale a Zonei Montane a unui imobil.pdf 346.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23-2019-aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al cpmp.de asistenta sociala.pdf 423.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.24-2019-stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.pdf 65.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.25-2019-propunerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Bodoc pentru anul 2018.pdf 53.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 26-aprobarea bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2019.pdf 94.33 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.27-aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bodoc pentru anul 2019.pdf 53.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.28+anexa-aprob. indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale.pdf 979.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.29-aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bodoc pe trim.I al anului 2019.pdf 43.99 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.30-dezlipirea unui teren situat in satul Olteni nr.140 com.Bodoc jud.Covasna.pdf 55.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.31-aprob.Notei conceptuale si a Temei de Proiectare ptr. obiectivul de investitii”Construire Casa Mortuara in localitatea Olteni com.Bodoc jud.Covasna.pdf 69.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.32-aprobarea rectificarii bugetului local 2019.pdf 52.85 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.33-aprobarea PUZ -Zona de servicii-ptr. beneficiarul di. Hodea Adrian.pdf 73.22 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.34-aprobarea proiectului de parteneriat intre Comuna Bodoc si Asociatia Chinilogica Covasna din mun.Sf.Gheorghe.pdf 128.98 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.35-modif. si completarea HCL al comunei Bodoc nr.15-2002 privind insusirea bunurilor.pdf 124.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.36-insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Bodoc.pdf 145.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.38-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2019.pdf 354.39 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.39-modif.Hot.nr.46-17.06.2009 privind participarea Comunei Bodoc la infiintarea Asociatiei ”Alutus Regio Egyesulet”.pdf 381.96 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.40-aprobarea organizarii si desfasurarii unor manifestari cultural-sportive in anul 2019.pdf 80.02 KB
An Adobe Acrobat file anexa1-2 lșa HCL nr.31-Nota Conceptuala si Tema de proiectare.pdf 543.67 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.20-2019-contul de exercitiu bugetar pe anul 2018.pdf 1.42 MB

Search

Language