HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

IMAGE GALLERY

ZILELE COMUNEI 2018

FLORI ÎN BODOC

SCHENGEN II.

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Măsuri de mediu și climă

BINE AŢI VENIT PE PAGINA OFICIALĂ A COMUNEI BODOC!

 

 

Comuna Bodoc este situată în partea centrală a judetului Covasna, la poalele munţiilor Bodoc, cuprizănd o parte din zona piemontană şi lunca râului Olt, fiind străbătută de drumurile DN12 şi DC 29. Comuna  Bodoc se afla la o distanţă de 11 km de municipiul Sf. Gheorghe.

Pe teritoriul administrativ al comunei au fost descoperite vestigii materiale şi aşezări umane datând din perioada neolitică. Deasemenea, lângă localitatea Bodoc se află rămăşiţele unui castru roman. Lângă localitatea Olteni se află o aşezare dacică post-romană în cadrul căreia a fost descoperită recent o necropolă dacică. Prima atestare documentară despre aşezarea Bodoc, provine din anul 1332, sub  denumirea de Buduk. Actuala denumire datează din anul 1567, fiind de origine slavă, ea traducându-se prin cuvântul scai. Localităţi aparţinătoare: Bodoc, Olteni şi Zălan. Comuna Bodoc are un număr  de 2.441 locuitori (2009).

Comuna este deservită de DN12. Deasemenea există şi acces la calea ferată. Agricultura si zootehnia sunt principalele activităţi. În ceea ce priveşte activităţile de tip industrial, în comuna Bodoc există o brutărie, o fabrică de îmbuteliat apa minerală, unităţi de transport marfă, statie de îmbuteliere a gazului, două cariere de nisip.

Ca puncte de atracţie turistică se pot menţiona munţii Bodocului, numeroasele izvoarele de apă minerală din zonă. Deasemenea sunt atestate ca monumente şi situri arheologice, biserica reformata cu zid de incinta si turn clopotniţă din secolul al XV-lea, reparat în anul 1651 şi secolele XVIII şi XIX, situl arheologic cu fortificaţie şi triplă incintă din prima epoca a fierului, refolosit în epoca feudală, aflat pe muntele Bodoc la 7 km nord pe malul stâng al Oltului. O curiozitate a localităţii Olteni este castelul Mikó care păstrează semnele stilului empire.

Nu de mult timp localitatea Olteni a fost calificată de Ministerul Mediului drept “sat al prietenilor păsărilor”. In Zălan fortificaţia Pincevár, în Olteni fortificaţia Leánykavár, iar în Bodoc fortificaţiaKincsás păstrează urme arheologice.

 

Ştiaţi că, în opinia localnicilor locul este cunoscut pentru două lucruri: apa minerală de Bodoc şi ţuica din prune de la Zălan? Bodocul este comună, în administraţia sa intră satele Zălan şi Olteni. În Bodoc, în biserica cetate reformată din secolul XV pot fi admirate semnele gotici, biserică reconstruită în 1651 sub patronajul familiei Mikó. Pe turnul de intrare al zidului oval al cetăţii s-a construit turnul clopotniţei. În faţa casei parohiale şi de adunare situată vis a vis de biserică sunt amplasate două porţi secuieşti monumentale restaurate. Demn de atenţie este şi monumentul eroilor din centrul localităţii. Dintre numeroasele izvoare de apă minerală a celor trei localităţi în comerţ este disponibilă cea îmbuteliată sub numele de Bodoc-Matild. Biserica calvinistă din Zălan păstrează amintiri din secolul XIV. Uşa de intrare în stil roman, este cel mai tipic exemplu de trecere spre stilul gotic. O curiozitate a localităţii Olteni este castelul Mikó care păstrează semnele stilului empire. 

 

Nu de foarte mult timp localitatea Olteni a fost calificată de Ministerul Mediului drept „sat al prietenilor păsărilor". În Zălan fortificaţia Pincevár, în Olteni fortificaţia Leánykavár, iar în Bodoc fortificaţia Kincsás păstrează urme arheologice.