HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

IMAGE GALLERY

ZILELE COMUNEI 2017

.

FLORI ÎN BODOC

SCHENGEN II.

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Măsuri de mediu și climă

Legislaţie (organizarea  şi funcţionarea instituţiei)

 

      ☺ Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările 

 

şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.

 

    ☺ Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului 

 

contractual

 

din autoritatile si institutiile publice.

 

    ☺ Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 

 

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice 

 

si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu 

 

modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

 

publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

 

public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de 

 

solutionare a petitiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002.

 

    ☺ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

 

şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

 

completările ulterioare.

 

    ☺ H.C.L. nr. 46/2016 privind declararea Consiliului Local al Comunei 

 

Bodoc ca legal constituit, în urma alegerilor locale din IUNIE 2016

 

    ☺  H.C.L. NR.17/2007 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi 

 

funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bodoc, cu modificările şi 

 

completările ulterioare.

 

    ☺ H.C.L. nr. 37/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

 

funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bodoc, 

 

cu modificărilr şi completările ulterioare.

 

    ☺ Constituţia României.