Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Anexa la HCL nr.70.pdf 863.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.01-2017.pdf 379.07 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.14-modif.organigrama.pdf 156.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15-proiect contract de parteneriat.pdf 152.84 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16-vanzare la licitatie.pdf 100.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.17.pdf 69.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.18.pdf 347.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.19-PUZ.pdf 73.52 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20-puz.pdf 73.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21-copl.contr.de delegare.pdf 112.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.22.pdf 1.35 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23.pdf 170.32 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.25-aprob.cont exec.trim.I.pdf 360.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.26-PUZ.pdf 164.63 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.27-program actiuni 2017.pdf 128.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.28-camera salina.pdf 63.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.31-aprobarea infinantarii si amenajarii unui spatiu public de agrement in comuna Bodoc,sat Olteni,nr.73B,.pdf 1.1 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.32-privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta,asistenta si reprezentare.pdf 359.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.33 privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Bodoc pentru anul 2017.pdf 411.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.34 aprobarea Programului anual si anuntul de participare privind finantarea nerambursabila din fonduri publice.....pdf 813.89 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.35 aprobarea participarii comunei Bodoc la programul-Promovarea construirii terenurilor de joaca in localitatile judetului Covasna in periada 2017-2020.pdf 184.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.36-privind modoficarea Hotararii nr.5 din 9.02.2017 priv. aprobarea organigramei......pdf 132.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.38-rectficare buget.pdf 369.48 KB
An Adobe Acrobat file HCLnr.39asociere....pdf 407.9 KB
An Adobe Acrobat file HCLnr.40-licitatie publ,HCLnr.41zilele comunei.pdf 152.81 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.42-reprezentantCL,HCLnr.43-proi.act ad..pdf 104.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.44 privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Bodoc ptr.anul 2017.pdf 357.93 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.45-privind aprobarea participarii comunei Bodoc in calitate de membru fondator la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SEPSISZEK.pdf 93.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.46 privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor din comuna Bodoc pe anul 2017.pdf 485.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.52-PUZ-spatiu agrement Olteni.pdf 634.14 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.53-aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare-obiectiv de investitie-Olteni.pdf 596.31 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.54 rectificarea bugetului general al comunei Bodoc.pdf 383.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.55-proiectul actului aditional la Contractul de cofinantare nr.3894.pdf 601.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.56-modificarea Hotararii nr.49 din 31.iulie 2017.pdf 441.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.58-rectificarea bugetului general 2017.pdf 352.48 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.59-prelungirea perioadei de administrare a DGASPC CV......pdf 66.29 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.60-desemnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Administratie al Sc.Gimn.Bodoc.pdf 414.23 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.61-desemnarea reprezentantului CL in Comisia Sc.Gimn.Bodoc.pdf 409.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.62-modificarea Hot.nr.50din 31.iul.2017 privind stabilirea salariilor de baza.....pdf 424.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.63validarea Dispozitiei nr.178din2017privind modificarea bugetului general.pdf 86.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.64modificare si completare Contract de delegare nr.42009.pdf 454.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.65aprobarea devizului General Podet2.pdf 66.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.66aprobarea Devizului General Podet.pdf 70.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.67aprobarea executarii lucrarilor aferente Podet2.pdf 76.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.68aprobarea executarii lucrarilor aferente Podet.pdf 76.51 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.69aprobarea incheierii prin licitatie publica a unei suprafete de teren.pdf 78.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.70aprobarea rectificarii bugetului general 2017.pdf 356.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.71aprobare documentatie SF.pdf 72.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.72aprobarea incheierii unui contract de comodat.pdf 431.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.73acordare burse.pdf 409.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.74modificarea Hotararii nr.462009.pdf 355.62 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.75aprobarea contului de executie al bugetului local trim.III 2017.pdf 352.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.77-rectificarea bugetului general 2017.pdf 399.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.78-aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT-Olteni.pdf 75.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.79-stabilirea impozitelor si taxelor locale anul 2018.pdf 88.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.80 aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare 2018-2019.pdf 75.13 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.81 stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale.pdf 70.48 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.82 Planul de gospodarie al comunei Bodoc.pdf 361.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.83aprobarea Planului de actiuni si interes local......pdf 427.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.84 Achizitionare Buldoexcavator.pdf 97.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.85 prelungirea perioadei de administrare a cladirilor si terenurilor din Olteni ptr. Scoala Gimnaziala Speciala Sf.Gheorghe.pdf 66.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.86 aprobarea inchirierii unor bunuri mobile.......pdf 450.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.87 modif. si completarea HCL nr.15 din 2002 insusirea inventarului bunurilor.......pdf 76.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.88 actualizarea componentei Comisiei Comunitare Consultative Locale.pdf 390.58 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 29 org pasunat.pdf 141.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 30 inchiriere pajisti.pdf 448.91 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.58-rectificarea bugetului general 2017.pdf 1.65 MB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.62.pdf 658.19 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.63 Bugetul detailat pe capitole si subcapitole si nparagrafe pe anul 2017.pdf 2.55 MB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.81 lista salariilor....pdf 78.14 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.83 plan de actiuni.......pdf 120.12 KB

Search

Language