Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file hcl nr 37 si anexa-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc cu nr 5-2020.pdf 2.48 MB
An Adobe Acrobat file hcl nr 34 si anexa-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc cu nr 4- ptr anul 2020.pdf 2.63 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 37 si anexa-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2020.pdf 2.45 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 35-2020-aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apa si apa uzata din jud Covasna.pdf 397.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 36-2020-darea in administrare DGASPC Covasna si a Scolii Gimnaziale Speciale Sf Ghe a cladirilor si terenurilor sit in comuna Bodoc satul Olteni.pdf 386.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 34-2020 si anexa-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2020.pdf 2.52 MB
An Adobe Acrobat file Hot.nr.4.pdf 704.71 KB
An Adobe Acrobat file Hot.nr.5.pdf 738.28 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 27-rectificarea bugetului local al comunei Bodoc nr.2 pe anul 2020.pdf 2.32 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 28-aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv reactualizat si a Statutului reactualizat al Asoc ptr Dezv Turismului in jud Covasna.pdf 317.56 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr 22-rectificarea bugetului local al com Bodoc pe anul 2020.pdf 2.57 MB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 24-contul de executie pe trim I-2020.pdf 697.93 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 26-aprob proiectului Actului aditional la Contract de concesiune nr 2231-2010.pdf 64.1 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 25 si anexa-aprobarea indexarii cu rata inflatiei a imp si taxelor locale.pdf 963.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 23-aprobarea tehnico-economice faza SF-Construire sopron pentru furaje in loc Olteni.pdf 72.49 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 20-2020.pdf 2 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 21-modificarea Hotararii nr 79 din 13 dec 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.pdf 66.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 20-aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor din domeniul privat al com Bodoc.pdf 125.03 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.01-13.03.2020.pdf 131.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 al CJSU CV.pdf 88.07 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 4-actualizarea componentei Comusiei Comunitare Consultative Locale.pdf 49.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 13-aprobarea cuantumurilor cotizatiilor aferente comunei Bodoc in calitate de membru pentru ADI-uri si alte Asociatii.pdf 61.96 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 3-aprobarea unui studiu si a proiectului Actului aditional nr 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer tratare si depozitare deseuri.pdf 90.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 2-aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare in comuna Bodoc ptr anul scolar 2020-2021.pdf 73.27 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 14-aprobarea nivelului contributiei CL al comunei Bodoc la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul DGASPC Covasna pe anul 2020 si a proiectului de Contract-model.pdf 103.67 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 6-stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale -ptr anul 2020.pdf 143.94 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 12-aprobarea bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2020.pdf 92.27 KB

Search

Language