Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL nr-42-aprobare PUZ-Zona de locuinte-Balazs L si Balazs M.pdf 167.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-43-rectificarea Hotararii nr 36-2019 privind insusirea inventarului bunurilor domeniului privat.pdf 142 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-44-participarea com Bodoc la Programul judetean p[entru reabilitarea modernizarea caminelor culturale din mediul rural-2017-2020.pdf 79.39 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-45-participarea com Bodoc la Programul judetean pentru reabilitarea si m odernizarea bazelor sportive din mediul rural-2017-2020.pdf 77.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-46-aprobare PUZ-Modificare si extindere PUZ-Construire pensiune turistica ]n satul Zalan-pentru Travel Villa Collis srl.pdf 170.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-47-aprobarea documentatiei tehnico-economice fazaSF si a principalilor indicatori tehnico-economici - Construire Casa Mortuara Olteni.pdf 123.22 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-48-participarea com Bodoc la Programul judetean ptr reabilitarea modernizarea caminelor culturale din mediul rural 2017-2020.pdf 76.38 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-49-aprobarea rectificarii bugetului local al com Bodoc ptr anul 2019.pdf 403.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-51-aprob modificarii Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AGROSIC Kozossegek Kozti Tarsulas.pdf 71.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-52-aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare ptr obiectivul de investitii Reparatii capitale si reconstruire gard la imobilul Sc primara David Jozsef -Zalan.pdf 70.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-53-aprobarea modificarii Hotararii nr 45 din 10 iulie 2019 priv aprobarea participarii Comunei Bodoc la Programul jud ptr reabilitarea si modernizarea bazelor sportive.pdf 468.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-54-aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de servicii de proiectare si executie lucrari ptr Proiectarea si executia lucrarilor aferente inv Casa Mortuara - Olteni.pdf 141.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 2-acoperirea definitiva a deficitului bugetului local al com Bodoc din excedentul anului 2018 a bugetului local.pdf 48.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.3-aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bodoc pe trim.IV al anului 2018.pdf 43.17 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 4-organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora de catre consilierii locali in anul 2019.pdf 408.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 5+anexa-stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bodoc pentru anul 2019.pdf 139.59 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr .6+anexa-aprobarea nivelului contributiei Consiliului Local al comunei Bodoc la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna,pe anul 2019 si a proiectului.pdf 372.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr .7+anexa-aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare in comuna Bodoc pentru anul scolar 2019-2020.pdf 74.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.11-aprob. proiectului Contractului de depozit intre comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc si judetul Covasna......pdf 232.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.12-implementarea proiectului -Achizitionare de obiecte ptr pastrarea si trnasmiterea traditiilor ecvestre in Comuna Bodoc.pdf 185.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.13-stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bodoc.pdf 47.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.14-modif. Hotararii nr.14 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statușui de functii al aparatului de specialitate al Primarului .....pdf 52.14 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15-modif. Hotararii nr.5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale......pdf 123.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16-aprobarea cuantumurilor cotizatiilor aferente comunei Bodoc in calitate de membru pentru Asociatiile de dezvoltare Intercomunitare si ptr alte Asociatii.pdf 68.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 17-revocarea Hotararii nr31 din 2 mai 2018 privind modif. inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bodoc.pdf 52.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 18- reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modif. anexei HCL al com Bodoc nr. 15-2002.pdf 101.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20-2019-contul de incheiere a exercitiului bugetar 2018.pdf 47.34 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21-2019-aprobarea doc. de atribuire a contractului de lucrari Construire podet peste paraul Vasarpatak.pdf 146.25 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.22-2019-darea in administrare Agentiei Nationale a Zonei Montane a unui imobil.pdf 346.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23-2019-aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al cpmp.de asistenta sociala.pdf 423.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.24-2019-stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.pdf 65.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.25-2019-propunerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Bodoc pentru anul 2018.pdf 53.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 26-aprobarea bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2019.pdf 94.33 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.27-aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bodoc pentru anul 2019.pdf 53.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.28+anexa-aprob. indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale.pdf 979.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.29-aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bodoc pe trim.I al anului 2019.pdf 43.99 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.30-dezlipirea unui teren situat in satul Olteni nr.140 com.Bodoc jud.Covasna.pdf 55.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.31-aprob.Notei conceptuale si a Temei de Proiectare ptr. obiectivul de investitii”Construire Casa Mortuara in localitatea Olteni com.Bodoc jud.Covasna.pdf 69.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.32-aprobarea rectificarii bugetului local 2019.pdf 52.85 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.33-aprobarea PUZ -Zona de servicii-ptr. beneficiarul di. Hodea Adrian.pdf 73.22 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.34-aprobarea proiectului de parteneriat intre Comuna Bodoc si Asociatia Chinilogica Covasna din mun.Sf.Gheorghe.pdf 128.98 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.35-modif. si completarea HCL al comunei Bodoc nr.15-2002 privind insusirea bunurilor.pdf 124.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.36-insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Bodoc.pdf 145.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.38-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2019.pdf 354.39 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.39-modif.Hot.nr.46-17.06.2009 privind participarea Comunei Bodoc la infiintarea Asociatiei ”Alutus Regio Egyesulet”.pdf 381.96 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.40-aprobarea organizarii si desfasurarii unor manifestari cultural-sportive in anul 2019.pdf 80.02 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr56-aprobarea devizului general-construire podet Bodoc.pdf 84.02 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr57-aprobarea documentatiei tehnico-economice-DALI-Scoala Zalan.pdf 67.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr58-aprobarea executarii lucrarilor la DC29 din com Bodoc.pdf 148.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr60-aprobarea modificarii Hotararii nr16-02.02.2019 privind cuantumurile cotizatiilor.pdf 74.46 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr62-aprobarea modificarii Hotararii nr48 din 01.aug 2019 privind modernizarea caminelor culturale.pdf 75.67 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr67-modificarea Hotararii nr5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza.pdf 129 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 77-aprobarea rectificarii bugetului local al com Bodoc pentru anul 2019.pdf 355.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 78-aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT-Construire Casa Mortuara in satul Olteni.pdf 66.44 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 79-stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.pdf 168.4 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 80-aprobarea planului de gospodarire al comunei Bodoc.pdf 77.23 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 81-aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local ptr repartizarea orelor de munca.pdf 424.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 82-aprobarea modificarii anexelor la Hot nr 27-2019 privind aprobarea organigramei a statutului de functii si a numarului de personal.pdf 73.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 83-darea in administrare DGASPC Covasna si a Sc Gimnaziale Speciale Sf Ghe a cladirilor si terenurilor situate in com Bodoc satul Olteni.pdf 76.05 KB
An Adobe Acrobat file anexa1-2 lșa HCL nr.31-Nota Conceptuala si Tema de proiectare.pdf 543.67 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr.20-2019-contul de exercitiu bugetar pe anul 2018.pdf 1.42 MB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 80-plan de gospodarire.pdf 269.67 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 81-plan de actiuni.pdf 114.52 KB

Search

Language