Filename Size
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 27-rectificarea bugetului local al comunei Bodoc nr.2 pe anul 2020.pdf 2.32 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 28-aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv reactualizat si a Statutului reactualizat al Asoc ptr Dezv Turismului in jud Covasna.pdf 317.56 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr 22-rectificarea bugetului local al com Bodoc pe anul 2020.pdf 2.57 MB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 24-contul de executie pe trim I-2020.pdf 697.93 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 26-aprob proiectului Actului aditional la Contract de concesiune nr 2231-2010.pdf 64.1 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 25 si anexa-aprobarea indexarii cu rata inflatiei a imp si taxelor locale.pdf 963.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 23-aprobarea tehnico-economice faza SF-Construire sopron pentru furaje in loc Olteni.pdf 72.49 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 20-2020.pdf 2 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 21-modificarea Hotararii nr 79 din 13 dec 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.pdf 66.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 20-aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor din domeniul privat al com Bodoc.pdf 125.03 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.01-13.03.2020.pdf 131.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 al CJSU CV.pdf 88.07 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 3-aprobarea unui studiu si a proiectului Actului aditional nr 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer tratare si depozitare deseuri.pdf 90.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 13-aprobarea cuantumurilor cotizatiilor aferente comunei Bodoc in calitate de membru pentru ADI-uri si alte Asociatii.pdf 61.96 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 6-stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale -ptr anul 2020.pdf 143.94 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 2-aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare in comuna Bodoc ptr anul scolar 2020-2021.pdf 73.27 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 14-aprobarea nivelului contributiei CL al comunei Bodoc la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul DGASPC Covasna pe anul 2020 si a proiectului de Contract-model.pdf 103.67 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 4-actualizarea componentei Comusiei Comunitare Consultative Locale.pdf 49.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 12-aprobarea bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2020.pdf 92.27 KB

Search

Language