Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL nr 61-planul de gospodarire-2021.pdf 353.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 63-modif Hotararii nr 5-2020 privind organigrama si statul de functii.pdf 65.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 64-conventie de parteneriat cu Fundatia Crestina Diakonia-Filiala Sf Gheorghe.pdf 461.35 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 62-planul de actiuni si de lucrari de interes local-2021.pdf 166.1 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 60-stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr anul 2021.pdf 1.46 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 58-aprob documentatiei de investitie modernizare str Borviz si str Teglagyar faza PT.pdf 77.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 59+anexa1,2-rectificarea bugetului local 2020.pdf 3.43 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 53+ anexa 1-organizarea Comisiilor de specialitate.pdf 83.62 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 54-aprobarea modelului Acordului de cooperare privind organizarea activ de audit public intern.pdf 90.52 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 55+ anexa 1-aprobarea PUZ-Pensiune Trio Impex srl Bodoc.pdf 159.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 56-stabilirea cuantumului burselor pe categorii si numarul de burse ce se pot acorda elevilor pe anul scolar 2020-2021.pdf 67.44 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 45-2020-aprobarea rectificarii bugetului localal comunei Bodoc pentru anul 2020.pdf 545.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.48-2020-aprobarea expertizei tehnice si a doc tehnico-economice faza DALI ptr -Refacere podet peste paraul Maior in satul Olteni.pdf 93.4 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 47-2020-aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a principalilor indicatori tehnico-economici ptr obiectivul de investitie-Reabilitare si modernizare str Borviz si str Teglagyar.pdf 88.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.50-2020-aprobarea expertizei tehnice si a doc tehnico-economice faza DALI ptr-Refacere 3km strazi in satul Zalan.pdf 86.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.49-2020-aprobarea expertizei tehnice si a doc tehnico-economice faza DALI ptr -Refecere 1km drum comunal DC48 sat Zalan.pdf 93.62 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 46-2020-aprobarea modificarii HCL nr 13-14.02.2020-privind aprobarea cuantumurilor cotizatiilor aferente com. Bodoc in calitate de membru pentru ADI-uri si alte Asociatii.pdf 94.1 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.51-2020-aprobarea expertizei tehnice si a doc tehnico-economice faza DALI ptr-Refacere aparari de mal paraul Vasar in com Bodoc in prima urgenta.pdf 91.97 KB
An Adobe Acrobat file anexa 1,2 la hcl nr 44-2020.pdf 382.41 KB
An Adobe Acrobat file anexa 1,2,3 la hcl nr 39-2020.pdf 5.72 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr-41-2020.pdf 566.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-40-2020.pdf 100.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-39-2020.pdf 580.4 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 40-2020.pdf 147.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-44-2020.pdf 88.11 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-42-2020.pdf 572.62 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr-43-2020.pdf 97.92 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 37 si anexa-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc cu nr 5-2020.pdf 2.48 MB
An Adobe Acrobat file hcl nr 34 si anexa-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc cu nr 4- ptr anul 2020.pdf 2.63 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 37 si anexa-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2020.pdf 2.45 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 35-2020-aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apa si apa uzata din jud Covasna.pdf 397.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 36-2020-darea in administrare DGASPC Covasna si a Scolii Gimnaziale Speciale Sf Ghe a cladirilor si terenurilor sit in comuna Bodoc satul Olteni.pdf 386.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 34-2020 si anexa-aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2020.pdf 2.52 MB
An Adobe Acrobat file Hot.nr.4.pdf 704.71 KB
An Adobe Acrobat file Hot.nr.5.pdf 738.28 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 27-rectificarea bugetului local al comunei Bodoc nr.2 pe anul 2020.pdf 2.32 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 28-aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv reactualizat si a Statutului reactualizat al Asoc ptr Dezv Turismului in jud Covasna.pdf 317.56 KB
An Adobe Acrobat file anexa la HCL nr 22-rectificarea bugetului local al com Bodoc pe anul 2020.pdf 2.57 MB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 24-contul de executie pe trim I-2020.pdf 697.93 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 25 si anexa-aprobarea indexarii cu rata inflatiei a imp si taxelor locale.pdf 963.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 26-aprob proiectului Actului aditional la Contract de concesiune nr 2231-2010.pdf 64.1 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 23-aprobarea tehnico-economice faza SF-Construire sopron pentru furaje in loc Olteni.pdf 72.49 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 20-2020.pdf 2 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr 20-aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor din domeniul privat al com Bodoc.pdf 125.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 21-modificarea Hotararii nr 79 din 13 dec 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.pdf 66.66 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.10 al CJSU CV.pdf 88.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.01-13.03.2020.pdf 131.35 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 2-aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare in comuna Bodoc ptr anul scolar 2020-2021.pdf 73.27 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 14-aprobarea nivelului contributiei CL al comunei Bodoc la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul DGASPC Covasna pe anul 2020 si a proiectului de Contract-model.pdf 103.67 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 6-stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale -ptr anul 2020.pdf 143.94 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 13-aprobarea cuantumurilor cotizatiilor aferente comunei Bodoc in calitate de membru pentru ADI-uri si alte Asociatii.pdf 61.96 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 4-actualizarea componentei Comusiei Comunitare Consultative Locale.pdf 49.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 3-aprobarea unui studiu si a proiectului Actului aditional nr 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer tratare si depozitare deseuri.pdf 90.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 12-aprobarea bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2020.pdf 92.27 KB

Search

Language