Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL nr.1-acoperirea definitiva a deficitului bugetului local.......pdf 390.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.2-aprobarea contului de executie trim.IV-2017.pdf 355.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.3-aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice.....pdf 92.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.4-organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor......pdf 89.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.5-mandatare reprezentant in AGA-ADI Aquacov.pdf 74.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.6-acordarea unui mandat special ...........pdf 66.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.7-modificarea Actului constitutiv si a Statutuli ADI Agrosic.pdf 76.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.8-stabilirea domeniilor serviciilor publice......pdf 440.32 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.9-stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a consilierilor locali....pdf 408.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.10-aprobarea programului de investitii.......pdf 388.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.11-PUZ-Zona agrement.pdf 78.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.12-aprobarea bugetului local pe anul 2018.pdf 82.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.13-aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017.pdf 363.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.14-aprobarea organigramei si a statului de functii ......pdf 432.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15-aprobarea nivelului contributiei Consiliului local al com Bodoc la sustinerea serviciilor sociale........pdf 137.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16-aprobarea completarii Contractului de asociere,.........pdf 88.52 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.17-completarea Hotararii nr.79 din19.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.pdf 98.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.19-aprobarea rectificarii bugetului 2018.pdf 422.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20-modifucarea Hot.nr.14-2018privind organigrama si statul de functii.pdf 425.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21-modif. si completarea hot. nr.81-2017 privind stabilirea salariilor de baza..........pdf 126.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23-aprob. modif.Hotararii nr.722017.pdf 409.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.28 aprobarea constituirii unui drept de trecere ptr utilitati asupra unui teren situat in com Bodoc in favoarea lui KARPATEN SCHATZE SRL.pdf 435.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.29-acordul ptr. implementarea investitiei.......pdf 55.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.32-aprobarea achizitionarii directe......( P.T.).pdf 69.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.34-aprobarea asocierii comunei Bodoc cu .......pdf 57.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.41-privind aprobarea documentatiei de atribuire.........pdf 84.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.42-privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc pentru anul 2018.pdf 46.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.45 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Bodoc.pdf 45.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.47-aprob.rectificarii bugetului local-2018.pdf 44.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.48-aprobarea contului de executie trim.II-2018.pdf 43.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.49-aprobarea achizitionarii directe a contr. de lucrari ptr. lucrari de reparatii pe DC29 din loc.Bodoc.pdf 41.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.77-aprobarea unor studii,si a proiectului Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare......pdf 108.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.78-modif. si completarea Contractului de delegare nr.42009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare......pdf 64.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.79-modif. Hotararii nr.68-2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu .........pdf 87.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.81-modif. anexei la HCL Bodoc nr.76-2018 aprobarea cooperarii intre Comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc......pdf 74.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.82-aprobarea asocierii comunei Bodoc cu judetul Covasna si Federatia Ecvestra Romana ........pdf 240 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.84-aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PUG al comunei Bodoc......pdf 54.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.85-aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI)........pdf 54.44 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.86-aprobarea cotizatiei comunei Bodoc pentru Asociatia de Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna.pdf 50.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.87-stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.pdf 138.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.88-aprobarea Planului de gospodarire al comunei Bodoc.pdf 349.37 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.89-aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca.......pdf 163.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.90-aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Bodoc pentru peroada 2018-2023.pdf 440.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.91-aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG al comunei Bodoc si al Regulamentului local de urbanism aferent PUG.pdf 57.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.93-mandatarea reprezentantului Comunei Bodoc in AGA de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV........pdf 76.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 22-aprob.rectif.bugeyului local al com Bodoc.pdf 344.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 24 aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor din domeniul privat al com Bodoc.pdf 125.97 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 25 aprobarea proiectului Contractului de parteneriat intre Comuna Bodoc si Asociatia Chinologica Covasna din mun Sf Gheorghe.pdf 443.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 26 aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de canalizare menajera in judetul Covasna ptr perioada 2018-2027.pdf 469.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 27 aprobarea contului de executie al bugetului local al com Bodoc pe trim I al anului 2018.pdf 362.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 43 aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarii cultural-sportive Zilele comunei Bodoc editia XV.pdf 87.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 44 aprobarea modificarii Hotararii nr 39 din 4 iunie 2018.....pdf 94.97 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 46 aprobarea incheierii unui contract intre Comuna Bodoc si Asociatia de Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna.pdf 70.89 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 65-cont executie trim III-2018.pdf 356.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 66-acordarea din bugetul local al com Bodoc a burselor elevilor.....pdf 411.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 67-moficarea si completarea Hot nr 81din 19 dec 2017 privind stabilirea salariilor de baza......pdf 426.91 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 68-aprob. inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu......loc Zalan....pdf 80.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 69-atribuirea de denumire a unei strazi in comuna Bodoc.pdf 47.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 70-modif. si completarea HCL nr 15-2002 privind insusirea inventarului bunurilor....pdf 69.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 71-aprobarea partajarii voluntare a dreptului de folosinta asupra terenului aflat in propriatatea privata.....pdf 51.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 83-rectificarea bugetului local.pdf 455.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr 92-rectificarea bugetului local.pdf 412 KB
An Adobe Acrobat file anexa 2 la HCL nr.15.pdf 228.67 KB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 83-rectif.buget.pdf 3.35 MB
An Adobe Acrobat file anexa la hcl nr 92-rectif. buget.pdf 2.8 MB
An Adobe Acrobat file anexa nr.1 la HCL nr.79 valorile impozabile,impozitele si taxele locale.pdf 623.28 KB
An Adobe Acrobat file anexa nr.2 la HCL nr.79.pdf 54.81 KB
An Adobe Acrobat file hcj nr 56-aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta......pdf 45.96 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.37 aprob.Notei conceptuale si a Temei de proiectare ptr obiectivul de invest.Reabilitare Castel Miko.pdf 57.68 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.38 aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT.........pdf 68.88 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.39 aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de serviciide proiectare.....pdf 142.88 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.40 aprobarea modif. Programului de investitii publice al com.Bodoc ptr. anul 2018.pdf 48.87 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 51-desemnarea reprezentantului CL in Comisia pentru evaluarea si asiguirarea calitatii.....pdf 52.13 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 52-desemnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Administratie.......pdf 72.83 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 53-identificarea si reglementarea situatiei juridice a unor drumuri aflate pe teritoriul admin. al com Bodoc, sat Olteni.pdf 64.95 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 54-aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare ptr obiectivul de investitii.......pdf 74.08 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 55-aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare ptr obiectivul de investitii........pdf 72.12 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 57-aprobarea Expertizei tehnice privind Pod de lemn peste raul Olt in loc Olteni......pdf 65.81 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 58-aprobarea initierii vanzarii unui teren aflat in domeniul privat al com Bodoc.......pdf 52.87 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 59-aprobarea initierii vanzarii unui imobil aflat in domeniul privat al com Bodoc.....pdf 47.09 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 60-aprobarea rectificarii bugetului local al com Bodoc ptr anul 2018.pdf 52.32 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 61-aprobarea actualizarii Devizului General al obiectivului de inveztitii Construire podet nr 2......pdf 54.14 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 62-aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din imobiliul situat in loc. Bodoc, nr 65D.pdf 82.23 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 63-aprobarea accesarii PNDL si valoarea estimata........DC29.pdf 83.97 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 64-aprobarea accesarii PNDL si valoarea estimata........DC48.pdf 86.35 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 72-aprob Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare ptr obiectivul de investitii-Construire sopron ptr furaje in loc Olteni.pdf 71.51 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 73-aprob rectificarii bugetului local al comunei Bodoc ptr anul 2018.pdf 411.41 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 74-darea in administrare respectiv in folosinta gratuita DGASPC si a Scolii Gimnaziale Speciale Sfantu Gheorghe a cladirilor si terenurilor situate in comuna Bodoc satul Olteni care se afla in proprietatea privata a jud Covasna in.pdf 77.72 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 75- participarea Comunei Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc la Programul ptr scoli al Romaniei ptr anul scolar 2018-2019.pdf 391.05 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr 76-aprob cooperarii intre Bomuna Bodoc prin Consiliul Local Jud Covasan, DGASPC, Sc Gimn Speciala si Asoci. ptr Dezv. turismului in jud. Covasna....pdf 70.2 KB

Search

Language